Zajęcia terapeutyczne

River Grove

Zabawy terapeutyczne to zajęcia kompensacyjno – terapeutyczne dla dzieci prowadzone przez Barbarę Lacka, magistra pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej.

Zajęcia maja na celu: Poprawę koncentracji uwagi oraz spostrzegawczości, ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia, doskonalenie sprawności ruchowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej, doskonalenie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.

Opłata za zajęcia 45 minutowe $45.