Rytmika

River Grove

Zajęcia rytmiczne są prowadzone indywidualnie w grupach w czasie Klubu przedszkolaka.

Zajęcia rytmiczne są prowadzone w formie zabaw i aktywności fizycznych. Zaczynają się od powitania dzieci. Kolejnym elementem jest „rozgrzewka”. Dzieci poruszają się po całej sali przy akompaniamencie muzycznym. Kolejnym etapem są zabawy hamująco-pobudzające, mające kształtować wrażliwość dzieci m.in. na pauzę w muzyce, dźwięki ciche i głośne, melodię smutną i wesołą. Istotnym elementem jest również ćwiczenie aparatu fonetycznego. W trakcie zajęć wprowadza się również naukę piosenek, poznawanie instrumentów.


Wpływ muzyki na rozwój dziecka

Lewa półkula mózgu specjalizuje się w funkcjach językowych i procesach werbalnych, takich jak ekspresja i rozumienie mowy, czytanie, pisanie, liczenie. Prawa natomiast wykorzystywana jest w zadaniach wymagających analizy cech wzroków-przestrzennych, związanych z orientacją przestrzenną, rozpoznawaniem skomplikowanych kształtów i figur geometrycznych, twarzy, a także percepcji muzyki i dźwięków muzycznych. Chociaż za rozpoznanie melodii odpowiada prawa półkula, to rytm rozpoznajemy dzięki aktywności lewej półkuli. W związku z tym grając na instrumencie, czy wykonując inne zabawy muzyczne wpływamy na rozwój i koordynację obu półkul. Dzięki temu kształcenie muzyczne wpływa pozytywnie zarówno na rozwój języka, jak i na przyswajanie nauk ścisłych.


A więc nic dodać nic ująć ….