W krainie zmysłów

River Grove

Program ten przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 do 2 lat oraz ich rodziców. Wszyscy, zarówno dziecko jak i jego opiekun, czynnie uczestniczą w zajęciach, trwających jedną godzinę zegarową. Zajęcia te są zajęciami adaptacyjnymi do środowiska przedszkolnego. Stanowią pomost pomiędzy domem a przedszkolem.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godz. 10:00 – 11:00. Cena za te zajęcia to $25.

Zajęcia prowadzi Pani Joanna Krawczyk