Rozpoczynamy zapisy – River Grove

Od 7 lutego 2022 roku rozpoczynamy zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023 do wszystkich grup przedszkolnych w River Grove.

Wszystkie dzieci w tym dniu otrzymają w swoich folderkach formy na zapisy, jak również zostaną one wysłane poprzez email. Niestety wypełnione formy należy dostarczyć nam bezpośrednio do przedszkola, nie przyjmujemy tych form poprzez email, ponieważ nie chcielibyśmy pominąċ jakiegokolwiek zgłoszenia. Bardzo prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich informacji i oddanie tych dokumentow jak najszybciej nauczycielowi dyżurnemu. W dniu kiedy otrzymamy wypełnioną formę, dziecko zostanie wpisane na listę konkretnej grupy, którą zadeklarowaliście. Oczywiście dzieci będą wpisywane do momentu wypełnienia grupy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

POBIERZ FORMULARZ >>>

UWAGA !!! Od marca rozpoczynamy nabór dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola.

Rozpoczynamy zapisy do grupy Kindergarten na rok szkolny 2022/2023

Jest to zerówka w języku angielskim, której celem jest jak najlepsze przygotowanie dzieci polskojęzycznych do klasy pierwszej w amerykańskiej szkole. Cele realizowane pokrywają się ze standardami panującymi w Illinois dla tej grupy wiekowej. Warunkiem przyjęcia do Kindergarten jest ukończenie 5 lat do końca sierpnia 2022 roku. Jest to program trwający od poniedziałku do piątku od 9:30 do 14:30. Opłaty za Kindergarten są takie same jak za przedszkole. Pomimo, że program trwa 5 godzin jest możliwość zapisania dziecka na cały dzień. Przy zapisie należy wpłacić depozyt w wysokości $200. Jeśli dziecko zacznie program w roku szkolnym 2022/2023, suma ta zostanie skredytowana . W razie rezygnacji, depozyt przepadnie. Chcemy w ten sposób uniknąć nieprzemyślanych zapisów, szczególnie wtedy, gdy program nasz cieszy się popularnością również wśród dzieci z zewnątrz.

Rozpoczynamy zapisy do grupy Pre-K – Poszukiwacze na rok szkolny 2022/2023

Jest to preschool w języku angielskim, przygotowujące dzieci do Kindergarten. Realizowane cele pokrywają się ze standardami panującymi w Illinois dla tej grupy wiekowej. Przyjmujemy tylko te dzieci, które ukończyły cztery lata do końca sierpnia 2022 roku .

Jest to program trwający od poniedziałku do piątku od 9:30 do 14:30. Opłaty za Pre-K są takie same jak za przedszkole. Pomimo, że program trwa 5 godzin jest możliwość zapisania dziecka na cały dzień.

Rozpoczynamy zapisy do grupy Bystrzaków i Podróżników na rok szkolny 2021/2022

W Bystrzakach i Podróżnikach dzieci opanowują wszystkie umiejętności w języku polskim poszerzając również znajomość języka angielskiego, który jest dodatkiem w tych grupach i trwa około 30 minut w czasie Klubu Przedszkolaka.

Pierwszeństwo w grupach czterolatków mają dzieci, które ukończyły cztery latka do końca sierpnia 2022. Rodzice mogą wybrać ilość dni w tygodniu, w które chcą posyłać dziecko do przedszkola. Jeśli będziemy dysponować wolnymi miejscami w grupach czterolatków, zaproponujemy je rodzicom dzieci urodzonych we wrześniu, październiku lub listopadzie (czyli prawie czterolatków).