Radiowόz policyjny przed Wyspa Dzieci River Grove.

Ukoronowaniem całego tygodnia pracy nauczycieli w tematyce – zawody naszych rodzicόw był przyjazd samochodu policyjnego. Pani officer Jacqueline Bednar zaprezentowala sygnały swietlne i dzwiękowe swojego radiowozu. Dzieci miały możliwość usiaśś za kierownice i być przez moment “policjantem lub policjantką”. Każda z grup wręczyła skromny upominek “laurke” aby podziekowac Pani Officer.

Były wspόlne zdjęcia i uśmiechy:)

Dziękujemy pięknie River Grove Police Department za wspόłprace!!!