ODKRYWCY – grupa Kindergarten z Wyspy Dzieci River Grove.

Nauka w grupie Kindergarten ruszyła pełną parą w Wyspie Dzieci River Grove. Nauka języka angielskiego w tej grupie jest wspomagana językiem polskim w razie takiej konieczności. Jest to możliwe dzięki wysoko wykwalifikownym dwujęzycznym nauczycielom – Pani Sylwi oraz Pani Ani  . Dzieci nie stresują się brakiem rozumienia poleceń nauczyciela. A tym samym dzieci opanowują oba języki. W naszej zerówce maluchy są przygotowywane do nauki w szkole podstawowej. Program obejmuje m.in. czytanie, pisanie oraz podstawy matematyki.

The Kindergarten program at Wyspa Dzieci provides a well-rounded, academicallychallenging and balanced curriculum. Our Kindergarten program is designed to be the foundational year for a successful elementary experience with curriculum thoughtfully aligned with the Common Core State Standards. Our teachers work hard to meet the needs of the whole child by providing a safe and secure environment in which students can build all essential early learning skills, including academics, oral language, motor skills, and social skills.

  • The Kids’ Island language curriculum is the Zoo Phonics multisensory language arts program, which is a kinesthetic, multimodal approach that involves your whole child.
  • Our math curriculum uses the EngageNY program as well as a variety of concretematerials to support each child’s hands-on exploration of mathematical ideas. Students sort, compare, order, discover patterns and problem solve to better understand the world of mathematics.
  • In addition to math and language arts, which are a major focus of kindergarten, children also learn science, social studies, art, music, health and safety, and physical education.