Najmłodsze Misiaczki z Schiller Park poznawały sporty zimowe.


Sport to zdrowie! – woła zima. 

Nic nas w domu nie zatrzyma. 
Choć mróz szczypie w uszy, aj, aj, aj, 
Nura w zaspę śniegu daj! 
Choć mróz szczypie w uszy, aj, aj, aj, 
Nura w zaspę śniegu daj! 
 Gdy na stoku szlak przetarty 
Trzeba wybrać się na narty. 
I szusować szu, szu, szu, 
Nawet jeśli braknie tchu. 
I szusować szu, szu, szu, 
Nawet jeśli braknie tchu. 

Wzywa tafla lodowiska, 
W piruecie łyżwa błyska. 
Skok z obrotem: hop, la, la 
I w hokeja jeszcze gra. 
Skok z obrotem: hop, la, la 
I w hokeja jeszcze gra. 

A na sankach saneczkarze 
Jadą sami albo w parze. 
Pokrzykują: – Hej, hej, hej, 
A ty zimny wietrze wiej! 
Pokrzykują: – Hej, hej, hej, 
A ty zimny wietrze wiej!