Grupa Krasnali, Smerfow i Bystrzaków z Wyspy Dzieci River Grove w krainie zmysłu -wzroku, dotyku oraz smaku.

W tym tygodniu tematem zajęć jest – 5 ZMYSŁÓW. Rozpoczęliśmy ten tydzień bardzo interesująco. Grupa Krasnali rozmawiała na temat jednego ze zmysłów, którym jest SMAK. Grupa Smerfow omawiała zmysł WZROKU. A grupa Bystrzaków – DOTYK. 

W trak­cie za­jęć dzieci do­wie­dzia­ły sie, ze to dzię­ki dzia­ła­niu tych właśnie zmysłów po­zna­je­my świat, uczy­my się i ba­wi­my. Przedsz­ko­la­ki prze­pro­wa­dzi­ły sze­reg do­świad­czeń oraz różnych projektów. Już nie możemy się doczekać kolejnych dni w tym tygodniu i nauki o kolejnych zmysłach.