Zwierzęta polarne- Odkrywcy w Hanover Park- styczeń 2019