Zima tuż, tuż…. – Krasnale w Hanover Park- grudzień 2018