Zajęcia plastyczne w Northbrook z zimą w tle – listopad 2017