Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Northbrook – styczeń 2018