Święto Odzyskania Niepodległości – Northbrook – listopad 2019