Spotkanie z autorką Izabelą Lech – Schiller Park – kwiecień 2016