Podróżnicy piszą list do Mikołaja – Schiller Park- grudzień 2018