Pani Zima zawitała do dzieci w Algonquin – grudzien 2019