Nagrody w konkursie na portret Babci i Dziadka – Schiller Park – styczeń 2019