Misie pod gwiazdami – Schiller Park – styczeń 2016