Mini sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Hanover Park – styczeń 2018