Dokarmianie zwierząt w Hanover Park – styczeń 2019