Bezpieczne wakacje/ pożegnania– Podróżnicy w Schiller Park – czerwiec 2018