Dynie małe, dynie duże,🎃🎃
dynie w dole, dynie w górze.🎃🎃
Dynie z lewej, dynie z prawej,🎃🎃
dynie kręcą się w zabawie.  🎃🎃