Happy Thanksgiving życzą Misiaczki z Schiller Park 🦃

Niech to piękne Święto stanie się dla nas wszystkich okazja do wdzięczności za dobro I dary ,które zsyła nam niebo.
Misie-Schiller Park.
Happy Thanksgiving Day!🦃