Zajęcia z religii

Od połowy października 2012r. Wyspa Dzieci oferuje zajęcia z religii. W placówce w Schiller Park lekcje odbywają się w każdy poniedziałek w ramach Klubu Przedszkolaka
(o dokładne godziny należy pytać dyrekcji i/lub nauczycieli). Każde spotkanie trwa 30-45 minut. Podczas tych zajęć nasi milusińscy uczą się o Jezusie Chrystusie, Maryi Pannie, świętych, Biblii a także sobie samych-jako dzieciach Boga. Oprócz tego śpiewają piosenki religijne, dostosowane do ich wieku, i uczą się powszechnie znanych modlitw. Przedszkolaki  wykonują też małą pracę plastyczną.

Lekcje religii to wspaniała okazja do tego, by poznać samego Stwórcę i wprowadzić dzieci w świat chrześcijańskich tradycji.