Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne to nowoczesne, skuteczne metody pracy z kształtowaniem mowy dla dzieci. Mają na celu:

- całkowitą profilaktykę mowy,
- kompleksową diagnozę wszystkich wad wymowy,
- orientacyjne badanie słuchu,
- sprawdzanie kompetencji komunikacyjnej.

Podczas terapii realizujemy program terapii indywidualnie opracowany dla każdego dziecka, czyli:

- wywoływanie spontanicznej artykulacji,
- usprawnianie aparatu oddechowego,
- usprawnianie narządów artykulacyjnych,
- ćwiczenie artykulacji głosek,
- usprawnianie słuchu fonemowego,
- praca z dziećmi z problemami szkolnymi, komunikacja zastępcza dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.