Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne to nowoczesne, skuteczne metody pracy z kształtowaniem mowy dla dzieci. Mają na celu:

– całkowitą profilaktykę mowy,
– kompleksową diagnozę wszystkich wad wymowy,
– orientacyjne badanie słuchu,
– sprawdzanie kompetencji komunikacyjnej.

Podczas terapii realizujemy program terapii indywidualnie opracowany dla każdego dziecka, czyli:

– wywoływanie spontanicznej artykulacji,
– usprawnianie aparatu oddechowego,
– usprawnianie narządów artykulacyjnych,
– ćwiczenie artykulacji głosek,
– usprawnianie słuchu fonemowego,
– praca z dziećmi z problemami szkolnymi, komunikacja zastępcza dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.