Zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych – W krainie zmysłów

Program ten przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 do 2 lat oraz ich rodziców. Wszyscy, zarówno młodsi jak i starsi, czynnie uczestniczą w zajęciach, trwających jedną godzinę zegarową. Zajęcia te są zajęciami adaptacyjnymi do środowiska przedszkolnego. Stanowią pomost pomiędzy domem a przedszkolem.

W czasie zajęć dzieci:
– kształcą koordynację poprzez zabawy ruchowo-muzyczne,
– rozwijają pamięć poprzez powtarzanie wierszyków, piosenek i rymowanek,
– rozwijają ciekawość świata poprzez doświadczenia sensoryczne (dotyk, smak, zapach, słuch) w sytuacjach kreowanych przez nauczyciela,
– stają się bardziej wrażliwe na różnorodność form plastycznych poprzez wykonywanie prac różnymi technikami,
– pobudzają zainteresowanie książkami poprzez wspólne czytanie i opowiadanie historyjek obrazkowych,
– poszerzają słownictwo bierne i czynne o nazwy kolorów, figur, nazw liter i cyfr (według swojego zainteresowania), uczą się być z innymi dziećmi i zgodnie współuczestniczyć w zabawach.