Spotkania psychoedukacyjne

Celem spotkań są rozmowy wspierające dla rodziców. W czasie zajęć można uzyskać pomoc w przezwyciężaniu trudności wychowawczych i emocjonalnych oraz pomoc
w problemach w relacji rodzic-dziecko.