Pomoc

Wyspa Dzieci współpracuje z Action For Children i pomaga w uzyskaniu dofinansowania.

Informacje dotyczące stanowego dofinanasowania znajdują się na stronie internetowej
Illinois Action for Children www.actforchildren.org

 

Forma z Action For Children Wniosek o dofinansowanie przez przedszkole