NOWOŚĆ! Zajęcia sportowe

„Więcej ruchu dla maluchów”

Gry i zabawy sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Przyjmujemy zapisy na zajęcia sportowe, które będą odbywały się w naszym przedszkolu w Schiller Park w środy od godz. 3:00 do 3:45pm. Rozpoczynamy już 7 października! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura.

W programie zajęć przewidujemy :
-gry i zabawy w formie spontanicznych i zaplanowanych zadań ruchowych;
-poznawanie nowych zabaw, gier oraz uczestnictwo w rywalizacji drużynowej;
-zapoznanie dzieci z nowymi pojęciami: drużyna, zespół, rywalizacja sportowa;
-nauka podstawowych zasad i założeń gier zespołowych takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka;
-wzbudzenie u dzieci chęci do aktywności fizycznej oraz podtrzymywanie jej w dalszym rozwoju;
-kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej;
-wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka.

Założenia gimnastyki korekcyjnej będą opierały się o kompensacje czyli zapobieganie powstawaniu wad postawy poprzez wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach dnia codziennego.
Całokształt procesu korekcyjno-kompensacyjnego wymaga postępowania dydaktycznego tzn., zakres materiału ćwiczeń ruchowych, stopień trudności, formy, metody i zasady będą dostosowane do wieku, psychofizycznego i motorycznego rozwoju oraz wydolności organizmu dziecka.
Serdeczne zapraszamy w myśl zasady „Więcej ruchu dla maluchów” .