Klub przedszkolaka

Zajęcia edukacyjno – integracyjne przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Dzięki innowacyjnemu programowi , maluchy mają okazję zintegrowania się z grupą, poznania piosenek, wierszyków i wyliczanek stymulujących rozwój mowy, a także zaznajomienia się ze światem kolorów i kształtów. Przedszkolaki stają się bardziej samodzielne i otwarte.

Poprzez twórcze inicjatywy pragniemy odkrywać i rozwijać talenty małych uczniów. Priorytetem naszych działań edukacyjnych jest indywidualne podejście do każdego dziecka. Inspiracja wychowawców ma zachęcić dzieci do własnych doświadczeń. Pragniemy stworzyć warunki sprzyjające wszechstronnemu i spontanicznemu rozwojowi dziecka.

Nasze główne założenia dydaktyczne obejmują:
– wychowanie przez sztukę
– wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego cech indywidualnych
– rozwijanie umiejętności interpersonalnych
– kształtowanie poczucia własnej wartości i poszanowania innych
– kształtowanie postawy prospołecznej
– rozbudzanie ciekawości świata
– wprowadzanie w świat przyrody i nauki
– nauka samodzielności
– wdrażanie do higienicznego i zdrowego trybu życia

Zajęcia Klubu Przedszkolaka odbywają się w godzinach 9.30 AM—2.30 PM. Obejmują one gimnastykę, prace plastyczne, zajęcia grafomotoryczne, naukę literek i cyfr, wspólne czytanie książek i wierszy, ćwiczenia motoryczne, zajęcia muzyczne, zabawy integracyjne oraz relaks. Oprócz tego, pół godziny przeznaczone jest na obiad. Dzieci uczęszczają do odpowiednich grup wiekowych: Misie (2-3 lat), Smerfy (3-4 lat), Krasnale (3-4 lat), Bystrzaki (4-5 lat), Podróżnicy (4-5 lat), Poszukiwacze czyli Pre-K (4-5 lat) Odkrywcy czyli Kindergarten (5-6 lat). O każdej z grup można przeczytać więcej, klikając w zakładkę “Nasze Grupy”.