Klub Przedszkolaka – zajęcia

Zajęcia Klubu Przedszkolaka odbywają się w godzinach 9.30 AM—2.30 PM. Obejmują one gimnastykę, prace plastyczne, zajęcia grafomotoryczne, naukę literek i cyfr, wspólne czytanie książek i wierszy, ćwiczenia motoryczne, zajęcia muzyczne, zabawy integracyjne oraz relaks. Oprócz tego, pół godziny przeznaczone jest na obiad. Dzieci uczęszczają do odpowiednich grup wiekowych: Misie (2-3 lat), Smerfy (3-4 lat), Krasnale (3-4 lat), Bystrzaki (4-5 lat), Podróżnicy (4-5 lat), Odkrywcy czyli Kindergarten (5-6 lat).
O każdej z grup można przeczytać więcej, klikając w wybranę nazwę poniżej.