Zajęcia plastyczne w Northbrook – Thanksgiving- listopad 2017