Zajęcia plastyczne w Northbrook cz. II – październik 2017