Rodzice Podróżników czytają dzieciom (cz. II) oraz piszemy literki – Schiller Park – luty 2017