Rodzice dzieciom – Bystrzaki w Schiller Park – kwiecień 2017