Prace i zabawy Bystrzaków w Northbrook – listopad 2017