Misie o zawodach rodziców – Schiller Park – październik 2017