Misie czekają na jesień – Northbrook – wrzesień 2017